Dárcovství krve

V naší nemocnici velmi často ošetřujeme pacienty s akutním krvácením např. po autoúrazech, pacienty s imunitně podmíněnou chudokrevností, s poruchou srážlivosti, po intoxikaci jedem na hlodavce atd. Díky našemu přístrojovému vybavení jsme schopni okamžitě zhodnotit krevní obraz a rozhodnout o nutnosti kompenzovat dané ztráty.

Již po několik let disponujeme zásobami transfúzní krve, které jsme od roku 2008 doplnili o další krevní deriváty testované krve. Dříve bylo běžné podání první transfúze bez stanovení krevní skupiny dárce i příjemce, bohužel se někdy objevila alergické reakce. Reakce organismu je přičítána především reakci DEA 1,1 negativního příjemce na krev DEA 1,1 pozitivního dárce. Nyní máme k dispozici psí krev, krevní plazmu a erymasu testovanou na krevní skupinu DEA 1,1 a pro přijemce připravené testy na stanovení skupiny.

Zásoby dárcovské krve a krevních derivátů máme v množství pokrývající potřeby nemocnice. Našimi dárci jsou nejčastěji čtyřnozí přátelé našich klientů, kteří se tak podílí na záchraně dalších pacientů. Přihlášením do našeho registru dárců můžete pomoc i Vy.

Požadavky na dárce jsou váha nad 30kg, dobrý zdravotní stav a klidná povaha. Odběr krve provádíme bez nutnosti sedace. Konkrétní podbrobnosti se dozvíte osobně, telefonicky nebo emailem.

Pro kočky je zatím krevní banka nedostupná. Jsme ale schopni okamžitě zjistit krevní skupinu a podílet se na zajištění kočičího dárce.