Hospitalizace

Hospitalizace

Hospitalizace je určena především pacientům, které nelze léčit ambulantně. Důvodem bývá vážné zranění nebo onemocnění, příp. podezření na ně, dále stabilizace pacienta před chirurgickým zákrokem, časově náročné diagnostické metody, infusní terapie...

K dispozici máme hospitalizační místnost vybavenou temperovanými kotci a kyslíkovým boxem, pro pacienty s podezřením na infekční onemocnění využíváme oddělenou izolovanou hospitalizaci.

Pokud vám lékař doporučí hospitalizační léčbu nebo chirurgický zákrok, vysvětlí vám průběh vyšetření/zákroku, informuje vás o předpokládané ceně i o možných komplikacích. Následně vás požádáme o podepsání informovaného Souhlasu s hospitalizací / chirurgickým zákrokem.

Hospitalizovaná zvířata jsou pod nepřetržitým dozorem lékaře a sestry. Lékařskou vizitu provádíme 3x denně. Informace o zdravotním stavu podává lékař majiteli telefonicky ve vyhrazených časových úsecích, návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou v  zájmu jejich klidného pobytu doporučitelné výhradně po předchozí dohodě s lékařem.