Projekt Laser Clinic

12.08.2015

Projekt  LASER  CLINIC

Naše nemocnice úspěšně realizovala projekt „LASER CLINIC – integrované centrum laserové nitrooční chirurgie a digitální radiografie“ spolufinancovaný v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK), který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Prostřednictvím projektu došlo k:

Zavedení přímé digitalizace na RTG pracovišti a jeho dovybavení  novým přístroji: anestetickým inhalačním přístrojem, dopplerovým tlakoměrem, mechanickým ventilátorem, infuzní pumpou, 2 lineárními dávkovači a kyslíkovým koncentrátorem.

Vybavení nemocnice speciálními oftalmologickými přístroji:

  • Laserem s vybavením včetně laserové konzole, náhlavní soupravy, transsklerální sondy, videoendoskopu, laser-endoskopické sondy, dále novým operačním mikroskopem, ERG, USG sondou a funduskamerou s vybavením včetně retinoskopu.
  • Pořízení nového moderního šetrného sterilizátoru
  • Modernizaci a rozšíření počítačové sítě o 1 terminálový server s 10 pracovními stanicemi a pořízení specializovaného veterinárního softwaru

Realizací projektu došlo k vybudování specializovaného pracoviště v oboru veterinární oftalmologie společně s kvalitní diagnostickou a informační podporou. Jsme schopni poskytnout kromě stávajících kvalitativně vyšších zákroků a ošetření i zcela nová vyšetření a zákroky dosud neposkytované a v rámci Prahy unikátní (např.monitoring funkčního stavu sítnice, sonografický záznam očního bulbu, laserové operace očí – řešení odchlípené sítnice, zeleného zákalu, novotvarů oka...)

Publikační činnost:

Seminář Využití laseru ve veterinární oftalmologii

Seminář Laser retinopexy

 

Více o Operačním programu Praha - konkurenceschopnosti
 

Přístrojové vybavení

Digitální RTG přístroj

 

Přístroj, který umožňuje provádění spolehlivé, přesné a rychlé diagnostiky s nízkou radiační zátěží vyšetřovaných zvířat a za použití ochranných prostředků i doprovodných osob. Snímek se zobrazí okamžitě po expozici na displeji PC v nejvyšší možné kvalitě obrazu s možností dalších úprav, čímž se omezí nutnost opakování expozic, resp. dalšího ozařování pacientů. Digitální rentgen umožňuje rychlejší a kvalitnější zobrazení. Přednostmi jsou i lepší komunikace s referujícími kolegy a snížení záteže pacienta působením paprsků. V některých případech a i s ohledem na zdraví majitelů zvířat je vhodné provádět tato vyšetření v sedaci pacienta. K tomu je nezbytná kompletní anesteziologická jednotka složená z:

Infúzní pumpa
Je přístroj na přesné a nepřetržité podávání infúzních roztoků

Lineární dávkovač
Je přístroj na přesné a nepřetržité podávání nízkých dávek léčiv a roztoků ze stříkačky

 

Plicní ventilátor
Tento přístroj umožňuje lékařům nastavení optimálních dýchacích režimů, tak, aby bylo podpořeno nebo nahrazeno nedostatečné spontánní dýchání.

Anestetický inhalační přístroj
Přístroj nezbytný pro vedení velmi šetrné anestézie i u rizikových pacientů.

 

Kyslíkový koncentrátor
Je eletrické zařízení na výrobu koncentrovaného kyslíku z okolního vzduchu.

Doppler

 

 

Laser s příslušenstvím: 810 nm diode laser systém je nejvhodnější pro veterinární oftalmologické účely. Důležitou součástí vlastního laseru musí být hlavový set tzv. laser indirect oftalmoskop používaný k terapii odchlípené nebo natržené sítnice. Další součástí je tzv. transsklerální sonda společně s operačním mikroskopem používaná k terapii glaukomu. Nezbytnou součástí kompletního laserového vybavení je přístroj na tzv. endoskopickou endofotokoagulaci (ECP), laserová sonda je doplněna kamerovým systémem. Tyto sondy umožňují cílenou a efektivní destrukci ciliárního tělesa, dále jsou využívány k preventivní nebo terapeutické retinopexy a léčbě intraokulárních tumorů.

Elektroretinografie je metoda využíváná v očním lékařství k hodnocení funkčnosti sítnice. Výsledkem vyšetření je elektroretinogram, což je záznam elektrických potenciálů vznikajících stimulací fotoreceptorů světlem. Sítnice člověka se liší od sítnice zvířat, proto je nutné ve veterinární medicíně používat přístroje k tomuto účelu upravené. Kvalita obrazového záznamu odpovídá kvalitě použitých speciálních eletrotrod a snímače. Významem této techniky pro veterinární medicínu je odlišení centrální a periferní slepoty pacienta a zároveň včasná diagnostika vážných genetických poruch sítnice psů a koček dříve, než budou zařazeni do chovu. Tato technika vyšetření se většinou provádí v sedaci pacienta, jen málo přístrojů je schopno provést záznam na zvířeti při vědomí. Naší podmínkou je zařízení, které má velmi snadné ovládání (software s hodnocením záznamu), je přenosné, bez nutnosti permanentního zapojení do elektrické sítě, je schopné vyšetření provést na zvířeti bez sedace u obou očí najednou.

 

Funduskamera je přístroj na fotografování očního pozadí (sítnice). Většina humánních záznamových zařízení je vybavena fixátorem hlavy pacienta, který je pro veterinární účely nepoužitelný. Toto vyšetření se provádí na zvířeti při vědomí. Většina zvířecích pacientů příliš nespolupracuje, proto podmínkou musí být kamera, které je malá, kromě fotografií je schopná pořídit i videozáznam,  je umístěna v náhlavním setu jako součást tzv. indirektního oftalmoskopu, což je binokulární zařízení umístěné na hlavě vyšetřujícího.

Retinoskop je přístroj pro stanovení dioprické vady oka.

Oční ultrasonografická sonda je schopná detailního vyšetření nitroočních struktur a tkání v okolí oka. Toto vyšetření je nezbytnou součástí každého předoperačního protokolu nitrooční chirurgie (katarakta, neoplasie). Každý polytraumatický pacient, který prodělal úraz hlavy, je ultrasonograficky vyšetřen pro podezření krvácení do sítnice nebo ochlípení sítnice. Vzhledem k velké variabilitě zvířecích očí, musí být sonda schopná pracovat v různých hloubkách ostrosti s dostatečným rozlišením. Sonda musí být připojena k přenosnému počítači. Program musí být snadno ovladatelný a akceptovat běžné operační systémy jako je Windows XP nebo vista.

 

Parní sterilizátor je přístroj vhodný ke sterilizaci všech nástrojů, materiálů, gumy a plastů určených ke sterilizaci ve zdravotnictví.

 

 

 

Zpět na seznam novinek