Specializované výkony

Průběh operačního dne

Průběh operačního dne na našem pracovišti (týká se především plánovaných výkonů):

1. Příjem pacientů je mezi 9 a 11 hodinou dopolední. Pacient by měl mít hladovku (12, 24hod; netýká se štěnat) podle charakteru zákroku (předem je majitel informován lékařem).

2. Každý pacient podstupuje předoperační vyšetření, ať již v den operace (nejčastěji preventivní zákroky) nebo v jiný den předcházející operačnímu (komplikovanější zákroky především u seniorů). Samozřejmě doporučujeme kompletní vyšetření (biochemické a hematologické vyšetření krve, RTG hrudníku, sonografické vyšetření  dutiny břišní, příp. kardiologické vyšetření). Rozsah předoperačního vyšetření je vždy na domluvě přijímajícího lékaře s majitelem.

3. Po příjmu je pacientovi zavedena kanyla a je stabilizován úvodní infusní terapií.

4. Poté podstupuje pacient  podle operačního rozpisu  plánovaný chirurgický zákrok. V případě, že dorazí akutní případ, vyžadující okamžité chirurgické ošetření (torze žaludku, císařský řez, akutní krvácení), má přednost před plánovanými výkony. Množství akutních pacientů se nedá předvídat. Proto žádáme majitele o trpělivost, pokud dojde k posunutí (odložení) operace jejich zvířete.

5. Většina zákroků se provádí v inhalační anestezii, pacient je vžy připojen na monitory zaznamenávající jeho dechovou a srdeční činnost (oxykapno, EKG, množství vdechovaných a vydechovaných inhalačních plynů,měření perif. tlaku atd.).

6. Po provedeném zákroku je pacient nadále pod dozorem, dokud se neobnoví spontánní dýchání a pacient není probuzen.Tento moment je velmi důležitý a vyžaduje osobní i přístrojovou kontrolu. Považujeme za velice rizikové odpojit pacienta od monitorů a předat ho na probuzení majitelům.

7. Po probuzení dále probíhá pod kontrolou hospitalizačního lékaře a sestry infusní terapie, podávání léků proti bolesti a udržování stále teploty pacienta.

8. Pacient je propuštěn do domácí péče nejčastěji ve večerních hodinách (po telefonické nebo předchozí dohodě).Vzhledem k rizikům spojeným s některými náročnějšími zákroky, může být majitelům doporučeno  ponechat pacienta na hospitalizaci do dalšiho dne.