Specializované výkony

Kryoterapie

Nabízíme kryoterapii – metoda, která léčí hlubokým zmrazením patologické tkáně proudem tryskajícího kapalného dusíku. Tím dojde ke zničení buněk nežádoucí tkáně (nejčastěji nádorů), které se postupně odlučují a jsou spontánně nahrazeny buňkami zdravými. Výhodou je malá bolestivost – můžeme ošetřit bez anestezie či jen v lokální anestezi, popř. v sedaci, použitím různých trysek dosahujeme přesné lokalizace a jemného dávkování a tím se minimalizuje poškození okolní zdravé tkáně, ošetřené místo nekrvácí. Tato metoda je využívána nejen v chirurgii, ale i v dermatologii, oftalmologii apod.