Specializované výkony

Onkologie

Onkologie je obor zabývající se diagnostikou a léčbou nádorových onemocnění.

V poslední době naznal obrovského rozvoje i ve veterinární medicíně. Na naše pracoviště se obrací stále více majitelů s onkologickými pacienty. Správnému rozhodnutí, jak pomoc vašemu čtyřnohému příteli, musí předcházet kompletní klinické vyšetření doprovázené další paraklinickou diagnostikou (hematologické a biochemické vyšetření krve, sonografické vyšetření dutiny břišní, RTG hrudníku, kostí, cytologické a histologické vyšetření vzorků atd).
Nutná je perfektní odborná znalost daného problému a možností jeho řešení, mezi která patří onkologická chirurgie, připravení a provedení chemoterapeutických protokolů a v neposlední řadě možnost radiační terapie. Ke každému pacientovi přistupujeme individuálně.

Provádíme

  • Onkologické poradenství
  • Komplexní diagnostiku
  • Odběr cytologických a bioptických vzorků
  • Onkologickou chirurgii
  • Histologické vyšetření ve specializované laboratoři
  • Kryochirurgii
  • Chemoterapeutické protokoly v indikovaných případech
  • Radiační terapii