Nabídka spolupráce

Vážení kolegové,

dovolujeme si Vám nabídnout kromě těchto základních diagnostických vyšetření:

Hematologické a biochemické vyšetření krve - Krevní nátěr a jeho posouzení - RTG vyšetření - Sonografické vyšetření - Vyšetření močového sedimentu - Cytologické vyšetření - Vyšetření trusu - Dermatologické vyšetření - Oftalmologické vyšetření - Onkologické vyšetření - Kardiologické vyšetření - Neinvazivní měření krevního tlaku - Stomatologické vyšetření - Hospitalizaci

také jak běžné, tak i náročnější a specializované diagnostické i terapeutické výkony:

  • Endoskopická vyšetření - esophagogastroduodenoskopie, kolonoskopie, rhinoskopie, bronchoskopie, cystoskopie
  • Endoskopická dilatace striktur - esophagus, urethra
  • Endoskopická extrakce cizích těles (esophagus, trachea, bronchus, gastris)
  • Oční chirurgii - fakoemulzifikace čoček, elektroepilace řas a další
  • Ortopedické výkony
  • Kryoterapii

Prosíme Vás, v případě, že se rozhodnete referovat Vašeho pacienta na vyšetření nebo provedení zákroku do naší nemocnice, využijte, prosím, formulář pro referovaného pacienta. Vyplněný formulář zašlete na naše pracoviště e-mailem, případně vytištěný předejte majiteli referovaného zvířete. Cílem tohoto dokumentu je předejít jak odlišné interpretaci klinického stavu zvířete a dosavadní veterinární péče majitelem, tak i zjednodušit následnou komunikaci s Vámi. Zároveň tím předejdeme opakování některých vyšetření, která již byla Vámi provedena.